Duurzaamheid / Milieu

Wij merken dat ook onze klanten bewust bezig zijn met verantwoord ondernemen en expliciet vragen naar ‘schone’ producten. Daarom werken wij voornamelijk met producenten die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. U kunt er dus van op aan dat u bij ons milieuvriendelijke en eerlijke producten koopt. Zo zorgen we samen voor een betere en schonere wereld!

Ten Dolle Packaging BV maakt gebruik van groene stroom. De belangrijkste functie van een verpakking is dat het een product beschermt. Wanneer een product goed beschermd is, scheelt dat een enorme hoeveelheid afval en energie.

• Grondstofgebruik voor bijvoorbeeld producten, verpakkingen en kantoorartikelen
• Energieverbruik voor elektriciteit, warmte en vervoer
• Waterverbruik
• Uitstoot van schadelijke stoffen als gevolg van mobiliteit, zoals CO2 en fijn stof
• Afval stromen
• Geluidshinder
• Bodemgebruik
• Impact op natuurlijke omgeving en/of biodiversiteit